top of page
bgImage

Djur Homopat

Djur Homeopati

Homeopati är en välbeprövad 200 gammal medicinsk behandlings metod. Som utgår från grundtanken att varje organism har en inneboende förmåga till självläkning och att denna inneboende förmåga kan stimuleras med hjälp av mycket svaga doser av en speciell substans. Läkarprincip bygger på att ta hänsyn till hela djuret. Istället för att behandla och bota symtom så förstärker homeopaten individens egna immunsystem 

Grundläggande för homeopati är " Liknande botar liknande" med det menas att varje substans som kan producera ett visst antal symtom hos ett friskt djur också kan användas för att bota samma symtom hos ett sjukt djur. Djuret betraktas som en helhet, där kropp och själ samverkar för att må bra och då behöver hela Djurets organism vara i balans.

Enligt homeopatins synsätt är sjukdom ett utryck för obalans i individens livs energi. Homeopatin strävar efter att stimulera organismens inneboende läkekrafter att börja hela sig själv och uppnå balans på alla lan. Själsligt , fysiskt , emotionellt och mentalt.

Jag hjälper Ditt Djur att hitta sin livs energi och sin livs kraft att komma i balans och känna en inre frid. Jag är utbildad Klassisk Djurhomeopat och Djur kommunikatör. 

Kom ihåg att Djuren också har känslor. Jag möter många djur med sorg. När sorgen inte bearbetas av djuret sätter det sig som en blockering i djurets kropp, som kan yttra sig som sjukdom. Alla tankar och känslor som vi alla har och som vi inte bearbetar utan kanske gömmer undan för oss själva sätter sig som blockeringar, så också för våra djur.

Du är välkommen till mig i Malmköping med Ditt Djur och jag behandlar också Ditt djur på distans.

Så Du och Ditt Djur är Hjärtligt välkomna till mig.

Jag behandlar alla Djur men mestadels Häst, Hund och Katt.

Exempel på Behandlingar

Mag och tarm problem

Hudproblem, eksem, klåda

Hormon problem

Förkylningar, hosta

Sårskada, böld

Fraktur

Hälta

inflammationer

Sorg depression

Stress

Mentalt

Infektion

Skador i muskler, leder och senor

Tänder

Njurar, urinvägar m.m

bottom of page